Naudingos nuorodos

PAGALBOS GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) IR ĮVAIKINTOJAMS PASLAUGOS SKYRIMAS

https://www.klaipeda.lt/lit/Pagalbos-globejams-rupintojams-ir-ivaikintojams-paslaugos-skyrimas/4/1460

 

ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SKYRIMAS SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKAMS BEI LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAMS

https://www.klaipeda.lt/lit/Ilgalaikes-trumpalaikes-socialines-globos-paslaugu-skyrimas-socialines-rizikos-vaikams-bei-likusiems-be-tevu-globos-vaikams/4/1436

 

PSICHOSOCIALINĖS PAGALBOS, PERKAMOS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA, SKYRIMAS

https://www.klaipeda.lt/lit/Psichosocialines-pagalbos-perkamos-viesuosius-pirkimus-reglamentuojanciu-teises-aktu-nustatyta-tvarka-skyrimas/4/6597094

 

INTENSYVIOS KRIZIŲ ĮVEIKIMO PAGALBOS VAIKAMS SKYRIMAS

https://www.klaipeda.lt/lit/Intensyvios-kriziu-iveikimo-pagalbos-vaikams-skyrimas/4/1457

 

SOCIALINĖS PARAMOS PRAŠYMŲ TEIKIMAS INTERNETU

http://www.spis.lt/

 

 

PRIĖMIMAS Į DARŽELIUS KLAIPĖDOJE

https://www.klaipeda.lt/lit/Priemimas-i-darzelius/2611

 

Informacija apie laisvas vietas ikimokyklinėse ugdymo įstaigose

https://www.klaipeda.lt/lit/Darzeliai-darzeliu-paieska/58777

 

B.Į. Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras – teikia profesionalias socialines paslaugas socialinės rizikos, krizę išgyvenančioms šeimoms ir jų vaikams, jų šeimos nariams, skirtas apsaugoti vaiką ir išsaugoti jam šeimą; rengti globėjus (rūpintojus), įtėvius, socialinius globėjus sudarant vaikams, laikinai negalintiems gyventi savo biologinėse šeimose, sąlygas augti namų aplinkoje  išvengiant institucinės globos.

http://www.gerovescentras.lt/