Mūsų veikla

Klaipėdos apskrities globėjų ir įtėvių asociacijos narių pastangos ir asociacijai aukojamos lėšos yra skirtos šioms pagrindinėms veikloms vykdyti:

 

  • Psichologinė pagalba globojamiems ir įvaikintiems vaikams. Ypatingą dėmesį skiriame paaugliams, jų savirealizacijos ir motyvacijos klausimams. Renkamos grupės darbui su psichologu.

 

  • Laisvalaikio užimtumas. Dirbantiems globėjams ir įtėviams tenka spręsti problemą – kaip užtikrinti saugų vaiko laisvalaikį, kai tėvų nėra namie. Rūpinamės dienos ir vasaros stovyklomis.

 

  • Mokymosi iššūkių įveikimas. Dažnam globojamam ar įvaikintam vaikui reikia nuolatinės pagalbos, kad moksle spėtų koja kojon su klasės draugais. Siūlome papildomo ugdymo sprendimus.

 

 

Kviečiame prisidėti prie mūsų veiklos tampant asociacijos nariu arba suteikiant finansinę paramą.

 

Finansinę paramą galite suteikti skirdami 2 proc. gyventojo pajamų mokesčio arba pervesdami lėšas į asociacijos sąskaitą.

 

 

Klaipėdos apsk. globėjų ir įtėvių asociacija „Vaikų gerovė“

įm. kodas 304428955

 

AB Luminor bank

Banko kodas 40100,

A/S LT83 4010 0510 0379 8392