Pradžia

  Žavimės mūsų globėjų ir įvaikintojų šeimomis, nes kasdieniniai  nuostabūs pokyčiai vyksta vaikų, kuriuos nuskriaudė likimas, gyvenimuose.

Vaikai patyrę smurtą, sielvartą, palikimo skausmą iš naujo mėgina patikėti meile, patys mokosi mylėti, šypsotis, sakyti gražius žodžius

ir daryti gerus darbus.

Smagu pasidžiaugti kartu su globėjais ir įvaikintojais, kad globa ar įvaikinimas daug teigiamų pokyčių atneša ir į jų šeimas bei aplinką.

Ne veltui sakoma, kad „imant prisipildo delnai, o duodant – širdis“.

Tapk įvaikintoju

https://vaikoteises.lt/ivaikinimas-ir-globa/ivaikinimas/

Tapk globėju

https://vaikoteises.lt/ivaikinimas-ir-globa/globa/

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

https://vaikoteises.lt/

 

 

Klaipėdos apskrities globėjų ir įtėvių asociacija „Vaikų gerovė“ dalyvauja 2020m. projekte:

„Vaiko teisė į šviesią ateitį“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

——————————————————————————

 

 

Klaipėdos apskrities globėjų ir įtėvių asociacija „Vaikų gerovė“ dalyvauja 2019m. projekte bendruomenės veiklai remti:
Renginys   „Aukime darnioje šeimoje“

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekto finansavimo šaltinis–
Klaipėdos miesto savivaldybė ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

                         

——————————————————————————

 

 

 

Klaipėdos apskrities globėjų ir įtėvių asociacija „Vaikų gerovė“ dalyvauja projekte:
„Globojamų ir įvaikintų vaikų (nuo 6 iki 18 metų) savirealizacijos, motyvacijos ir kognityvinių gebėjimų lavinimas, tobulinimas ir ugdymas
projektas įgyvendinamas pagal,
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę
„Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“,
Klaipėdos miesto savivaldybės sutartis .
 Projekto finansavimo šaltinis– Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.